TecniCall® - časopis Českého vysokého učení technického v Praze

TecniCall - časopis pro podniky a instituce v České republice.

TecniCall informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT v Praze.

Jedním z efektů vydávání TecniCall je a nadále bude i nabídka uplatnění pro studenty ČVUT v podobě praxí a atraktivní nabídka vědecko-výzkumných témat pro přiblížení školy a průmyslu. Každé číslo TecniCallu je vždy zaměřeno na určité aktuální téma.
Kromě toho TecniCall pravidelně obsahuje příspěvky o událostech a projektech z oblasti vědy a výzkumu, profily pracovišť, rozhovory s pracovníky univerzity, informace o přednáškách a konferencích na ČVUT a reportáže ze zajímavých akcí.

Časopis má moderní grafický design, některá jeho vydání jsou doplněna o CD s dalšími informacemi, které se vztahují k tématu daného čísla. Je plnobarevný a má rozsah 36 stran a vychází v nákladu 4.500 - 5.000 výtisků. Distribuce tištěného časopisu je zdarma prostřednictvím stojanů, které jsou umístěny ve veřejných prostorách ministerstev, průmyslových institucí a business komplexů v Praze.

Časopis TecniCall získal v letech 2008 a 2010 druhé místo, v roce 2016 třetí místo v soutěži Zlatý středník v kategorii „Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry”. V roce 2009 byl v téže soutěži odměněn oceněním Top Rated. Soutěž Zlatý středník hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Vyhlašovatelem soutěže je PR Klub, o. s. Soutěž dále podporuje APRA (Asociace Public Relations Agentur), Asociace poskytovatelů internetových řešení, časopis Marketing Magazine a Strategie, Česká marketingová společnost, Marketingový klub ČR, SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a Actum, s. r. o. Porota je složena z nezávislých odborníků z oblasti PR, marketingu a médií.Ocenění zlatý středník - 3. místo (2015)

 

Ocenění zlatý středník - 2. místo (2009) a Top Rated (2008)

Slavnostní udělení 3. místa v soutěži Zlatý Středník 2016

Slavnostní udělení 3. místa v soutěži Zlatý Středník 2015

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2009

Zástupci ČVUT se v průběhu slavnostního vyhlašování Zlatého středníku 2010 objevili na pódiu celkem dvakrát.
Zleva: Vladimír Bystrov, Mgr. Andrea Vondráková, Marek Prchal

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2009

 

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2007

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2007

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2007

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2007

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2007

Slavnostní udělení 2. místa v soutěži Zlatý Středník 2007