Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

Chci Tecnicall

TIP: Tecnicall můžete dostávat zdarma ve verzi PDF!

Podtržené položky jsou povinné.

Cena předplatného na rok (tj. tři čísla časopisu) je 99 Kč.

Uvedenou částku prosím uhraďte na účet číslo

19-5504780277/0100, variabilní symbol 51926.

Podnikatelské subjekty (OSVČ a právnické osoby) obdrží na vyžádání fakturu, která po zaplacení slouží i jako daňový doklad.