Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

Distribuce

Seznam výdejních míst

Plzeň
Techmania
areál ŠKODA HOLDING a.s., vstup V. bránou

Tylova 1/57

Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32

vestibul hlavní budovy

Ministerstvo dopravy
Nábř. Ludvíka Svobody 12

u hlavního vchodu ve vstupní hale

Městská část Praha 1
Úřad městské části

Vodičkova 18

Městská knihovna

Mariánské nám. 1

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 1

 

Výdejna Karlovo náměstí
Areál Fakulty strojní

Karlovo náměstí 13

 
Praha 4
V Parku 2294/24
Praha - Chodov

recepce společnosti IBM

ČEZ, a.s.
Duhová 1444/2
Praha - Michle

recepce společnosti ve hlavní budově

Hewlett-Packard s.r.o.
Vyskočilova 1/1410
Praha 6
Rektorát ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580/3

Informační centrum ČVUT

AIR House
Thákurova 7
Telefon: 224 359 952

Koleje Strahov
Vaníčkova 7

recepce 1. bloku

Městský úřad Praha 6

Čs. armády 23

Menza Studentský dům ČVUT
Bílá 90

Praha - Dejvice

Menza Strahov ČVUT
Jezdecká 1920

areál kolejí Strahov

Masarykova kolej ČVUT

Thákurova 1

 

 

Bubenečská kolej ČVUT

Terronská 28

Dejvická kolej ČVUT

Zikova 19

Sinkuleho kolej ČVUT

Zikova 13

Národní technická knihovna
Technická 6

Praha - Dejvice

Fakulta architektury
Thákurova 9

Praha 7
Národní technické muzeum

Kostelní 42