TecniCall® - časopis Českého vysokého učení technického v Praze

EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

těší mě, že držíte v rukou další vydání našeho časopisu TecniCall. Tématem tohoto čísla je představení Ústavu teoretické a experimentální fyziky ČVUT. Za pozornost stojí rozhovor s ředitelem ÚTEF doc. Ing. Ivanem Šteklem, CSc., či článek o aplikaci detektoru na oběžné dráze. Každá fakulta, ústav, výzkumné pracoviště v současné době „bojuje“ o talentované spolupracovníky. Proto mám velkou radost, že naši studenti získávají ocenění v prestižních soutěžích, jako je Amazon Alexa Prize, Česká hlava či cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. V letošním roce 2018 převzala tuto cenu z rukou ministra školství pana Roberta Plagy i Alžběta Vachelová z Fakulty stavební ČVUT, která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života“. Jedná se o vzácně filantropní projekt, v rámci něhož se studenti mohou registrovat jako dárci kostní dřeně. Dovolte mi, abych zároveň pogratuloval a poděkoval také všem našim ostatním studentům, kteří reprezentují ČVUT a podílejí se na zvyšování dobrého jména a prestiže naší univerzity. Za velmi důležité, a pro ČVUT na mezinárodní úrovni velmi významně posilující náš kredit, považuji návštěvu paní Orny Berry, která v závěru roku během svého třídenního pobytu v ČR zavítala na ČVUT. Tato dáma v Izraeli působila jako „Chief Scientist“, tedy šéfka státního investičního fondu pro výzkum a vývoj, podílela se také na zrodu mimořádně efektivního start- -upového systému. Na konci listopadu v rámci zahraniční mise prezidenta republiky Miloše Zemana do Izraele jsme podepsali dohodu o spolupráci, která je dalším z kroků pro vznik nového česko-izraelského akcelerátoru pro podporu vědy a inovací. To dokládá, že jedním z našich klíčových partnerů pro vědecko- -výzkumnou spolupráci je právě stát Izrael.

Rok 2018 se blíží ke svému závěru, a proto bych vám chtěl popřát, abyste prožili krásné pohodové Vánoce se svými nejbližšími, a do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Vojtěch Petráček

rektor ČVUT v Praze
Vojtěch Petráček