Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jsem rád, že jste si našli čas na další vydání našeho časopisu TecniCall. Téma tohoto čísla je mi obsahově velmi blízké, neboť je zaměřené na stavebnictví, kterému jsem věnoval velkou část svého odborného života. Těší mne, že vás můžeme seznámit s novými technologiemi v této oblasti, jakými jsou například fyzikální modely typu Mock-Up, sloužící pro projektování jaderných úložišť, nebo navrhování materiálů „na míru“. Pro fanoušky cestování připravili kolegové hned několik článků. Podíváme se například s drony na Island, na úpatí sopky ve středoamerickém Salvadoru, ale také na hrad Helfenburk, kde skupina studentů oboru Geodézie a kartografie vytvářela měřičskou dokumentaci pro vznik 3D modelu tohoto historického objektu. Za pozornost rovněž stojí článek o unikátní odvalovací a bezlopatkové turbíně. Jejím autorem je docent Miroslav Sedláček z Fakulty stavební ČVUT. Právě on se v loňském roce stal jedním ze tří finalistů nominovaných na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016 v kategorii Výzkum. O tom, že na naší alma mater vznikají opravu unikátní díla a vynálezy, se můžete dočíst ve článku „Tah na bránu!“. Ten je zaměřený zejména na úspěchy mladých vědců. Právě jim bych chtěl poděkovat za jejich zájem o technické obory a za to, že udržují vysoké standardy a dobrou pověst ČVUT po celém světě. Vzhledem k tomu, že se rok 2017 pomalu blíží ke svému závěru, mohu konstatovat, že v oblasti vědy a spolupráce s praxí má ČVUT do budoucna velice nadějné vyhlídky. Přeji vám, dámy a pánové, abyste zbytek podzimu a nadcházející Advent prožili ve zdraví a v pohodě a aby váš další rok byl rokem úspěšným.

Petr Konvalinka

rektor ČVUT v Praze
Petr Konvalinka