Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jsem velmi rád, že jste si našli čas na další číslo našeho univerzitního časopisu TecniCall. I v posledním čísle tohoto roku vám představujeme novinky z oblasti spolupráce našich vědecko-výzkumných pracovišť, kterými odborníci Českého vysokého učení technického v Praze doslova žijí.

Než vám přiblížím obsah tohoto vydání, rád bych připomněl, že v roce 2017 oslaví ČVUT již 310 let od svého založení. Za tu dobu jsme stáli u zrodu stovek inovací a patentů a pomáhali jsme české vědě prosadit se ve velmi tvrdé zahraniční konkurenci. A je pro mne potěšující, že v tomto trendu pokračujeme i nyní. K tomu, abychom i nadále byli schopni konkurovat, případně doplňovat světovou vědu, pomáhá nejmladší součást ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky.

A zejména jemu je toto vydání časopisu TecniCall, které držíte v rukou, věnováno. Nové moderní pracoviště se nikdy netajilo svými vysokými ambicemi. Jeho cílem je spojovat vědce z různých oborů. Škála je opravdu široká. Ve špičkovém institutu se setkávají specialisté z oblasti kybernetiky, biomedicíny nebo na problematiku inteligentních budov. Moc bych si přál, aby jejich spolupráce posilovala dobré jméno ČVUT a aby se jim dobře „bydlelo“ v novém objektu poblíž Vítězného náměstí, který zanedlouho otevřeme.

Pevně věřím, že i v roce 2017 zachováte svou přízeň ČVUT v Praze.

Petr Konvalinka

rektor ČVUT v Praze
Petr Konvalinka