TecniCall® - časopis Českého vysokého učení technického v Praze

EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítejte na prvé straně jarního TecniCallu. Číslo, které právě otvíráte, je věnováno tématu velmi aktuálnímu. Bezpečnost je slovo, které slýcháme stále častěji.

S rychlým rozvojem techniky, zvláště pak informatiky, se objevují dříve nepředstavitelné možnosti a s nimi i zcela nová nebezpečí a hrozby. Mnohé z nich si ještě v době našeho dětství uměli i ti nejnápaditější autoři science-fiction sotva představit. Celé týmy dnes pracují na tom, abychom jim i zítra byli schopni čelit. Jiné týmy je žel vytvářejí. „Kyberbezpečnost“ jako obor již dávno opustila science-fiction a stává se důležitým pojmem, laikům jen obtížně pochopitelným. České vysoké učení technické v Praze má v oblasti kybernetické bezpečnosti řadu odborníků a týmů s vynikajícími výsledky. O některých z nich si v tomto čísle můžete přečíst.

K nárůstu mnohých dalších hrozeb vedly změny společnosti (v případě příklonu k terorismu se slovu „rozvoj“ pero brání). Pokročilá technika může i zde pomoci rizika a hrozby omezit. Pokročilé materiály mohou ochránit před střelbou nebo účinky explozí, co nejrychlejší automatická detekce může zmírnit následky. Některé z našich výsledků popisujeme v textu.

Celá řada rizik je naopak starší než civilizace sama. Oheň, dobrý služebník, ale zlý pán, již má na svědomí mnoho životů a hodnot. Čím lépe rozumíme vzniku a dalšímu vývoji požáru, tím lépe můžeme oheň odkázat tam, kde nám jen slouží. I o tom si můžete přečíst v novém Tecni- Callu, který právě držíte v rukou.

Začátek roku na Českém vysokém učení technickém v Praze pravidelně znamená i začátek stovek nových projektů a výzkumných grantů. Každý z nich je něčím originální a zajímavý, alespoň o některých z nich se opět dočtete v pravidelných rubrikách tohoto čísla. V loňském roce jsme byli v získávání velkých projektů opravdu úspěšní, je o čem psát i číst.

Přeji krásné jaro a především bezpečné a zajímavé čtení.

Zbyněk Škvor

prorektor ČVUT pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium
Zbyněk Škvor