TecniCall® - časopis Českého vysokého učení technického v Praze

EDITORIAL

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou další číslo našeho časopisu TecniCall. Věřím, že nebude jen vyplněním prázdninových chvil Vašeho zaslouženého volna, ale bude naopak příležitostí k udržení naší vzájemné povědomosti o tom, jak celý tým univerzity pracoval a po prázdninách i pracovat bude. Proto Vám přeji pohodové začtení se do novinek odehrávajících se nejen na půdě ČVUT, ale i všeho dění ve spojitosti s ním. Jak jsem Vás již dříve informoval, nové vedení univerzity si na začátku svého funkčního období předsevzalo mnoho odpovědných cílů. V polovině roku 2018 mohu na základě prokazatelně realizovaných opatření a z nich plynoucích konkrétních výsledků již zodpovědně konstatovat, že se nám stanovené úkoly daří naplňovat. K těm nejsložitějším a opravdu týkajícím se nás všech patřilo sestavení a schválení rozpočtu ČVUT na rok 2018. Na posledním zasedání akademického senátu v červnu 2018 byl rozpočet naší univerzity pro rok 2018 schválen. Opravdu jsem velmi potěšen, že se tak stalo díky velmi kooperativnímu a konstruktivnímu přístupu děkanů a zástupců ústavů, bez něhož by se nikdy nebylo možné na metodice fi nancování celé naší instituce dohodnout. Toto je důka zem změny, která s novým vedením univerzity přišla, a která reálně dokazuje kooperativnost všech součástí ČVUT. Navíc díky praktické výměně informací v rámci fakult a ústavů se nám podařilo získat další velmi zajímavé projekty vědy a výzkumu, které svým zaměřením například na obranný průmysl, robotiku, kybernetiku, autonomní systémy a další dávají prostor pro realizaci opravdového potenciálu ČVUT, pokud bude spolupracovat jako tým. Důkazem, že praktická veřejnost má vůli po spolupráci s akademickou vědeckou obcí, je i podepsání několika memorand o spolupráci s řadou významných fi rem a také Středočeským krajem. Těší mne, že máme na ČVUT takové odborníky, kteří jsou v čele výzkumných projektů přinášejících ČVUT nejen fi nance, ale především vytvářejí dobrého ducha a posilují uznalé jméno univerzity. Zkrátka se snažíme o spolupráci všemi směry, které se nám otevírají. Nezbývá, než se těšit na další reálné výzkumné výsledky a spoustu připravených příležitostí pro naše studenty.

Přeji vám hezké prázdniny a čas strávený s Vašimi nejbližšími.

Vojtěch Petráček

rektor ČVUT v Praze
Vojtěch Petráček