Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

Editorial

Vážení čtenáři,
biomedicínské inženýrství chápeme v dnešní době jako interdisciplinární profesní a vědeckovýzkumný obor, který aplikuje poznatky technického výzkumu a výsledky lékařského bádání do oblastí diagnostické a terapeutické medicíny. V synergii s medicínou se i biomedicínské inženýrství zaměřuje na zkvalitnění diagnostických metod a terapeutických postupů.

Více zde…

Jozef Rosina
děkan FBMI ČVUT

 

anketa

Čtete Tecnicall?

Obsah čísla 1/2014

Tecnicall 1/2014

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Bioinformatika

Počítač v roli patologa

Všemi smysly

Perspektivy železniční dopravy mezi Evropou a Asií

Nejlepší diplomka o energetice je z ČVUT

Užitečný nástroj pro genetiky

Bionanotechnologie

Aplikace elektromagnetického pole v medicíně a v průmyslu

Člověk převedený do binárního kódu

Vědecký tým „Pacientská simulace“

Vyhodnocení okamžité polohy očí, hlavy, končetin a těla

Výzkum nových technik umělé plicní ventilace

Lízátko

Prohlédnout toto číslo

 

 

 

Předchozí čísla

Tecnicall 3/2013 Tecnicall 2/2013 Tecnicall 1/2013 Tecnicall 3/2012 Tecnicall 2/2012 Tecnicall 1/2012 Tecnicall 3/2011 Tecnicall 2/2011 Tecnicall 1/2011 Tecnicall 3/2010 Tecnicall 2/2010 Tecnicall 1/2010 Tecnicall 4/2009 Tecnicall 3/2009 Tecnicall 2/2009 Tecnicall 1/2009 Tecnicall 4/2008 Tecnicall 3/2008 Tecnicall 2/2008 Tecnicall 1/2008 Tecnicall 3/2007 Tecnicall 2/2007 Tecnicall 1/2007
Zlatý středník 2009 Čtvrtletník Tecnicall byl oceněn 2. místem v kategorii Nejlepší časopis státní a neziskové sféry.


Chci tecnicall
TIP: Tecnicall si můžete také stáhnout zdarma ve verzi PDF!

RSS